Modlitební týden (3. – 10. listopadu 2018)

Rádi bychom Vás všechny pozvali ke společnému prožití Modlitebního týdne 2018, který nese název „Bible – Boží slovo“.

Modlitba je jeden z nejkrásnějších a nejdůležitějších darů, které nám Pán Bůh dal. Máme možnost se spolu modlit za duchovní, duševní a tělesné problémy, které nás trápí a společně tak přijít v modlitbě do Boží přítomnosti.

Rádi bychom se jako sbor společně sešli mimo soboty také v neděli, pondělí a ve středu v horní místnosti našeho sboru vždy v 18 hodin. Úterý a čtvrtek můžeme využít ke společným návštěvám, nebo k modlitbám v rodinném kruhu. A v pátek se setkáme již v 17:00 na přednášce Oldřicha Svobody s názvem: „Stačí být dobrým člověkem?“

Modlitební týden se ukončí sobotní slavnostní pobožností 10. listopadu. Tato sobota je sobotou dobrovolného půstu a vděčnosti. Každý z nás svou vděčnost Pánu Bohu můžeme vyjádřit i přineseným darem (ze sbírky modlitebního týdne budou podpořeny evangelizační projekty ve světě).

Přednášky k modlitebnímu týdnu můžete najít i v elektronické formě.

V rámci přednášek je i čtení pro děti „Jak můžeme najít poklady v Božím slově?“.

Celý příspěvek

Barbora Jonešová

Ve úterý 23. října 2018 se Katce a Michalovi Jonešovým narodila holčička Barbora (3170g, 50cm). Děkujeme Bohu, spolu s maminkou, za ochranu při cestě do porodnice i během porodu a přejeme rodičům i malé Barunce Boží ochranu a požehnání.

Pozvánka na přednášky „Duchovní hodnoty 21. století“ (od 2. listopadu 2018 v 17:00)

Srdečně vás zveme na cyklus čtyř přednášek „Duchovní hodnoty 21. století“. Přednášet bude Oldřich Svoboda, Th.D..

Přednášky se budou konat v naší modlitebně na ulici Ráčkova 4 v Ostravě – Radvanicích od 17:00 v tyto čtyři večery:

 • 2. listopadu (pátek) – „Jak hledat pravdu v době fake news?“
 • 3. listopadu (sobota) – „Mám si ušít víru na míru?“
 • 9. listopadu (pátek) – „Stačí být dobrým člověkem?“
 • 10. listopadu (sobota) – „Je víra moje privátní záležitost?“
 • Poslední rozloučení s bratrem Samuelem Vaňkem (6. října 2018)

  V sobotu 6. října 2018, ve věku 46 let, zemřel po těžké nemoci kazatel evangelia Samuel Vaněk.

  Dokončil svůj život, který, dokud to ještě bylo možné, odevzdal do Božích rukou. Do rukou, jichž se neochvějně držel. Často v tomto čase mluvil o své důvěře k Bohu navzdory nemoci, kterou procházel. Svou důvěrou v Boha i v tomto nejtěžším údobí života inspiroval a posiloval řadu lidí kolem sebe.

  Poslední rozloučení s bratrem proběhne v neděli 14. října 2018 ve 13:00 hodin ve smuteční obřadní síni ve Frýdlantě nad Ostravicí. Poté bude uložen k dočasnému odpočinku do rodinného hrobu na Ostravici.

  Nyní máte zármutek. Opět vás však uvidím a vaše srdce se zaraduje a vaši radost vám nikdo nevezme. (Jan 16,22)