Skupinky

Těmito skupinkami sledujeme dva cíle. Prvním je náš vlastní duchovní rozvoj, pro který je nejlepší prostředí malé skupinky. Druhý je evangelizační: „Výhoda domácího prostředí“ pro naše přátele.

Jsme Bohu velice vděčni, že se i v našem sboru našlo dostatek lidí ochotných pootevřít dveře vlastních domovů ke společnému scházení, utužování vztahů, studiu Bible a modlitbě. Vzniklo tak několik skupinek, které se pravidelně scházejí.

Věříme, že jsou tyto setkávání ve skupinkách požehnaným a příjemně stráveným časem, kdy můžeme prožívat Boží blízkost, duchovně růst a kde se i naši přátelé budou cítit dobře.

Tabulka s časem skupinek a s kontaktními osobami:

Čas
Kontaktní osoby
středa 18.00 (co 14 dnů)
(v Metro čajovně Kopaniny 11, Ostrava-Mariánské Hory)
mládež (Jitka)
čtvrtek 18.00 Riemerovi