Deset dnů modliteb 2019

Jednou z již tradičních akcí začátku roku se stal projekt „10 dnů modliteb“. Tématem roku 2019 je „Hlubší zkušenost“. Během těchto dnů modliteb budeme přemýšlet o rozvíjení vyšší, hlubší a širší zkušenosti s Ježíšem. Zároveň chceme zkoumat, jak tyto zkušenosti aplikovat do každodenního praktického života.

Jde o materiál, který nemusíte využít jen během doporučeného data (9. – 19. 1. 2019), ale můžete jej využívat během celého roku. Tento materiál je volně ke stažení na webových stránkám ČS unie i Moravskoslezského sdružení.

Materiály k tématu najdete pod tímto odkazem.
Příručku pro vedoucí skupinek najdete pod tímto odkazem.