Poslední rozloučení s bratrem Samuelem Vaňkem (6. října 2018)

V sobotu 6. října 2018, ve věku 46 let, zemřel po těžké nemoci kazatel evangelia Samuel Vaněk.

Dokončil svůj život, který, dokud to ještě bylo možné, odevzdal do Božích rukou. Do rukou, jichž se neochvějně držel. Často v tomto čase mluvil o své důvěře k Bohu navzdory nemoci, kterou procházel. Svou důvěrou v Boha i v tomto nejtěžším údobí života inspiroval a posiloval řadu lidí kolem sebe.

Poslední rozloučení s bratrem proběhne v neděli 14. října 2018 ve 13:00 hodin ve smuteční obřadní síni ve Frýdlantě nad Ostravicí. Poté bude uložen k dočasnému odpočinku do rodinného hrobu na Ostravici.

Nyní máte zármutek. Opět vás však uvidím a vaše srdce se zaraduje a vaši radost vám nikdo nevezme. (Jan 16,22)