Příběh k zamyšlení: Každý den…

Jistý mladík měl opustit rodný dům a vydat se svou vlastní cestou života. Při loučení mu matka pošeptala jméno průvodce, kterého bude na své cestě životem potřebovat. Poté jej objala, a on vykročil do neznámé budoucnosti.

Brzy se k němu přitočila krásná žena a říká: „Mohu ti dělat průvodkyni, a prožiješ netušené zábavy.“ „Jak se jmenuješ?“ zeptal se mladík. „Mé jméno je rozkoš,“ odpověděla žena. „Tak to není jméno, které jsem slyšel od matky.“

Mladík šel dál. Do cesty mu vstoupila nádherná, zlatem se lesknoucí bytost. „Mohu být tvým průvodcem, jestli budeš chtít.“ „A jaké je tvé jméno?“ „Jsem bohatství. A dám ti všechno, co si jen budeš přát.“ „Ne, to není to jméno, které mi svěřila matka,“ řekl mladík a pokračoval v cestě.

Po určité době slyší velký hluk. Mnoho lidí někomu provolává slávu, a tu ta oslavenkyně přistupuje k němu a nabízí mu, že jej povede. „A jak se jmenuješ?“ „Já jsem sláva.“ „Ne, děkuji ti, ale můj průvodce má mít jiné jméno,“ řekl znovu mladík.

Uběhlo několik dní. Tu potkává příjemnou, ale energickou ženu. Ta mu říká: „Mohu jít po tvém boku, ať budeš prožívat cokoli.“ „Rád bych slyšel tvé jméno.“ „Já jsem odvaha.“

Mladík se velice zaradoval: „Ano, to je to jméno, které mi matka pošeptala, to je jméno průvodce, kterého budu na své cestě životem potřebovat.“

Od dětství až do stáří potřebujeme každý den odvahu. Při nástupu na novou školu, do nové práce, na náročnou operaci, když nás dostihnou neduhy stáří… Každý den odvahu… Nebesa to vědí. V Bibli jsme 365 x povzbuzováni: „Neboj se, nestrachuj se, já jsem s tebou.“ Připomínejme si to každé ráno.