Báseň – Novoroční přání


Novoroční přání

Uběhl nám další rok…
V běhu let je to jen krok
na té cestě životní.
Ježíš s námi po ní šel,
mnohou prosbu vyslyšel,
když přišla bolest – byl s námi v ní…

To nám přeji i do dalších let…
Ač mnohé může zabolet,
ať Bůh nás vždycky chrání,
ať radost do srdce nám dá,
ať našim milým požehná,
skryje nás ve své dlani…

V. G.