Pozvánka na Sborový večírek (3. února 2018 v 17:00)

Dne 3. února 2018 se bude konat sborový večírek našeho sboru.

Jste srdečně zváni do kulturního domu v Ostravě – Michálkovicích ke společnému vzpomínání na 80. léta minulého století. Jak čas rychle běží a co vše se k dnešnímu dni změnilo si připomeneme promítáním fotografií, hudbou, scénkami, vyprávěním, zpěvem, vlastně vším, co si společně připravíme. Vítán dobový oděv. Pohoštění a vstup zdarma.
Prosím o příspěvky do programu a také o potvrzení své účasti zapsáním do seznamu, který je vyvěšen na nástěnce sboru. Staré fotografie z let 78 až 88 prosím posílejte Vladíkovi Jurečkovi.
Věřím, že společným úsilím vytvoříme zábavný večer. Předem všem děkuji.

Pavlát Čestmír