Deset dnů modliteb 2018

Jednou z již tradičních akcí začátku roku se stal projekt „10 dnů modliteb“, kterého se účastní věřící církve adventistů po celém světě. Tématem roku 2018 je „Náš Velekněz“. Během těchto dnů modliteb můžeme objevovat některá duchovní naučení znázorněné kněžským oblečením. Setkání mohou být pro nás nejen výzvou k obohacení z Božího slova, ale také příležitostí k modlitebnímu ztišení a přímluvným prosbám za druhé.

„Doufáme, že tyto podněty pomohou, aby se Deset dnů modliteb stalo mocným zážitkem pro vaši modlitební skupinu či sborovou rodinu,“ si přejí administrátoři Česko-Slovenské unie.

Deset dnů modliteb je materiál, který nemusí být využit jen během doporučeného data (10. – 20. ledna 2018), ale můžete jej používat během celého roku. Text v elektronické podobě je volně ke stažení na webových stránkám ČS unie i Moravskoslezského sdružení.

Materiály k tématu najdete pod tímto odkazem.
Příručku pro vedoucí skupinek najdete pod tímto odkazem.