Modlitební týden (4. – 11. listopadu 2017)

Rádi bychom Vás všechny pozvali ke společnému prožití Modlitebního týdne 2017, který nese název „Kristus, naše spravedlnost“.

Téma jednotlivých dnů pojednávají o hlavních a důležitých bodech reformace a protestantismu, se zaměřením na Boží slovo. Letos slavíme 500 let Reformace a chceme si připomenout hlavní body, které platily tehdy a platí stále. Martin Luther byl Bohem vyvoleným a vedeným člověkem, který nechal zasvítit na krásu evangelia tak silně, že v jeho světě způsobil reformaci. A Boží slovo má stejnou sílu i dnes.

Rádi bychom se jako sbor společně sešli mimo soboty také v neděli, pondělí, středu a pátek vždy v 18 hodin v horní místnosti našeho sboru. Úterý a čtvrtek můžeme využít ke společným návštěvám, nebo k modlitbám v rodinném kruhu.

Modlitební týden se ukončí sobotní slavnostní pobožností 11. listopadu. Tato sobota je sobotou dobrovolného půstu a vděčnosti. Každý z nás svou vděčnost Pánu Bohu můžeme vyjádřit i přineseným darem (ze sbírky modlitebního týdne budou podpořeny evangelizační projekty ve světě).

Přednášky k modlitebnímu týdnu můžete najít i v elektronické formě.

Věříme, že tento týden povede k nabytí duchovních sil pro jednotlivce i sbor a bude impulzem v životě každého z nás.