Deset dnů modliteb 2017

Od 11. do 21. ledna 2017 pořádá naše církev po celém světě „Deset dnů modliteb“ za vylití Ducha svatého. Tématem těchto deseti dnů je „Živá svatyně“. Téma svatyně je jeden ze základních kamenů naší víry a naděje. Ukazuje nám dílo, které pro nás Kristus koná. Zjevuje nám jeho charakter. Rovněž nám říká, co od nás Kristus očekává a jak bychom měli žít. Setkání mohou být pro nás nejen výzvou k obohacení z Božího slova, ale také příležitostí k modlitebnímu ztišení a přímluvným prosbám za druhé.

Deset dnů modliteb je materiál, který nemusí být využit jen během doporučeného data, ale můžete jej používat během celého roku. Text v elektronické podobě je volně ke stažení na webových stránkám ČS unie i Moravskoslezského sdružení.

Materiály k tématu najdete pod tímto odkazem.
Příručku pro vedoucí skupinek najdete pod tímto odkazem.