Devět zastavení na cestě s Pánem Bohem

mss_devet_zastaveni

Členové Výboru evangelizace Moravskoslezského sdružení připravili devět „video-zastavení“, kterými se chtějí podělit o několik témat, která provázejí naši cestu s Pánem Bohem a oživují náš vztah k Němu i touhu Mu sloužit. Ať Vás tato krátká videa povzbudí k novému odevzdání se Pánu Bohu, posílí Vaše vzájemné vztahy a motivují k přijetí Božího zmocnění, které Pán Bůh nabízí každému z nás.

1. Touha po Bohu (Karel Staněk)

2. Pokání (Jan Majer ml.)

3. Vyznání (Jakub Chládek)

4. Boží Slovo (Oldřich Svoboda)

5. Půst (Radim Toman)

6. Bohoslužba (David Kogut)

7. Společenství (Daniel Kašlík)

8. Odpuštění (Lukáš Jureček)

9. Modlitba (Pavla a Martin Žůrkovi)