Emílio Knechtle: Dívej se na Pána Ježíše

Jeden bohatý princ hledal nevěstu. V převlečení procestoval zemí, našel tu pravou a za 6 měsíců byla svatba. Brzy však zjistil, že jeho manželka je nějaká smutná. Ptal se ji na důvod. – „Ach, já jsem taková zoufalá, protože se neumím chovat jako princezna. Neumím tak jíst a stolovat. Dokonce ani hovořit a oblékat se. Kdy se stanu princeznou?“ – Muž se na ní mile podíval a řekl: „To všechno vím i já. Ale vidím i to, že se stále na mě díváš, že mě stále v chování napodobuješ a proto přijde den, kdy se mi budeš ve všem podobat, a lidé si budou myslet, že ses narodila jako princezna. Moje milá, už před šesti měsíci, když jsme se vzali, si se stala princeznou.“

My se nestaneme dítkami Božími, my už jimi jsme! V den, kdy ses znovuzrodil, stal si se synem Božím anebo Boží dcerou. Pokud neustále hledíš do tváře Pána Ježíše, stále víc a víc se mu přibližuješ. Budeš mu podobný a lidé to poznají a budou se domnívat, že jsi byl celý život křesťanem.

Převzato z kázání „Istota spasenia“ od Emílio Knechtla (do slovenštiny přeložil a namluvil Vladimír Kohút).