Emílio Knechtle: Čím se denně připravuji na příchod mého Pána?

Osm způsobů přípravy na druhý příchod Ježíše Krista dle Emílio Knechtla.

Čím se denně připravuji na příchod mého Pána?

Především studiem Písma. Každé ráno začínám den s Písmem v ruce, dříve než dělám cokoliv jiného. A jak se má správně číst Písmo? Rozhodně ne najednou od první stránky až po poslední. Je potřeba si z ní vybrat jednu libovolnou knihu a číst celé tři měsíce pouze tuto knihu, dokud si při zavřených očích nevzpomeneš, na které stránce se nachází to které slovo. A až poté přejít na další knihu. Jde o dokonalé poznání obsahu jednotlivých knih.

Za druhé: Učím se texty Písma zpaměti. Každý den si napíšu jeden verš na malý lístek a ten verš teď studuji. I při jízdě autem se učím verše nazpaměť.

Za třetí: Připravuji se pilným čtením spisů ducha prorockého.

Na příchod mého Pána se připravuji také modlitbou. Třetinu ranní modlitby chválím Boha, v druhé třetině se modlím za své spolubližní a v třetí třetině se modlím za sebe. Znamená to jeden a půl hodiny – nejméně. Každé ráno. Při takových modlitbách pak buď úplně potichu a čekej na odpověď od Pána Ježíše. Najednou začne hovořit a to si musíš vzít poznámkový sešit, aby sis rychle poznamenal, co ti oznámí. To se mi stává velmi často.

K pravidelné přípravě na příchod Pána Ježíše patří ještě i půst. Kolik bratrů a sester mezi námi se postí? Už skoro nikdo. Ale půst má kolosálně velkou cenu. Jenom když ovládáš žaludek, ovládáš i mozek. Půst je klíčem k ovládnutí myšlenek. Postit se dá různým způsobem. Například tak, že se zřekneš jednoho jídla denně – takže namísto třikrát, jíš jen dvakrát za den. Ráno jíš ovoce a ořechy, na oběd též něco lehké a večeři vynecháš. Piješ čistou vodu, čaj. Ale až do následujícího rána nic nejíš. Obzvlášť nejez žádné sladkosti. Z díla E. G. Whiteové víme, že cukr je naším největším nepřítelem. Tedy pryč se sladkostmi, moučníky, koláči, jemným pečivem.
Jiný způsob půstu je nejíst celých 24 hodin. To je od západu slunce jednoho dne, do západu slunce následujícího dne.
Dobré je takhle se postit každý týden jednou. Co řekl Pán Ježíš svým učedníkům, když nevěděli vyhnat démona z těla mládence? Nemůžete to udělat, protože se nemodlíte a nepostíte. V modlitbě a půstu je úžasná síla.

Na příchod Pána Ježíše se připravujeme poslušností. Poslechni vše, co čteš v Písmu anebo ve spisech ducha prorockého.

Na příchod Pána Ježíše se připravujeme vydáváním svědectví. Denně hovořím alespoň s jedním neobráceným člověkem. I když cestuji nebo se procházím, každý člověk, se kterým se setkávám ode mně slyší evangelium. Někteří v průběhu desíti minut, jiní za tři minuty, anebo i během půl hodiny.

Osmý způsob přípravy: Rozdávej každodenně hojně ze svého času, ze své síly i ze svých prostředků svým bližním. Snaž se jim nezištně sloužit. Jen to je praktické křesťanství.

Když to děláš denně, jsi naplněný Duchem Svatým v plné míře, a tvá stará povaha odumírá a nakonec zemře.

Převzato z kázání „Pohanenie kríža“ od Emílio Knechtla (do slovenštiny přeložil a namluvil Vladimír Kohút).