Archiv pro rubriku: Ze života církve

Přednášky Radima Passera v Praze s názvem „Ježíš Tvá naděje“

V Praze právě v tyto dny probíhá série přednášek Radima Passera s názvem „Ježíš Tvá naděje“. Zabývá se velkými biblickými tématy – jaký je původ života, co je smyslem lidské existence, kam směřujeme, jak lze skloubit podnikání a víru či všechna zásadní Ježíšova proroctví,…

Přednášky je možné shlédnout ze záznamu na stránkách:
www.tvanadeje.cz

Modlitební týden (3. – 10. listopadu 2018)

Rádi bychom Vás všechny pozvali ke společnému prožití Modlitebního týdne 2018, který nese název „Bible – Boží slovo“.

Modlitba je jeden z nejkrásnějších a nejdůležitějších darů, které nám Pán Bůh dal. Máme možnost se spolu modlit za duchovní, duševní a tělesné problémy, které nás trápí a společně tak přijít v modlitbě do Boží přítomnosti.

Rádi bychom se jako sbor společně sešli mimo soboty také v neděli, pondělí a ve středu v horní místnosti našeho sboru vždy v 18 hodin. Úterý a čtvrtek můžeme využít ke společným návštěvám, nebo k modlitbám v rodinném kruhu. A v pátek se setkáme již v 17:00 na přednášce Oldřicha Svobody s názvem: „Stačí být dobrým člověkem?“

Modlitební týden se ukončí sobotní slavnostní pobožností 10. listopadu. Tato sobota je sobotou dobrovolného půstu a vděčnosti. Každý z nás svou vděčnost Pánu Bohu můžeme vyjádřit i přineseným darem (ze sbírky modlitebního týdne budou podpořeny evangelizační projekty ve světě).

Přednášky k modlitebnímu týdnu můžete najít i v elektronické formě.

V rámci přednášek je i čtení pro děti „Jak můžeme najít poklady v Božím slově?“.

Celý příspěvek

Poslední rozloučení s bratrem Samuelem Vaňkem (6. října 2018)

V sobotu 6. října 2018, ve věku 46 let, zemřel po těžké nemoci kazatel evangelia Samuel Vaněk.

Dokončil svůj život, který, dokud to ještě bylo možné, odevzdal do Božích rukou. Do rukou, jichž se neochvějně držel. Často v tomto čase mluvil o své důvěře k Bohu navzdory nemoci, kterou procházel. Svou důvěrou v Boha i v tomto nejtěžším údobí života inspiroval a posiloval řadu lidí kolem sebe.

Poslední rozloučení s bratrem proběhne v neděli 14. října 2018 ve 13:00 hodin ve smuteční obřadní síni ve Frýdlantě nad Ostravicí. Poté bude uložen k dočasnému odpočinku do rodinného hrobu na Ostravici.

Nyní máte zármutek. Opět vás však uvidím a vaše srdce se zaraduje a vaši radost vám nikdo nevezme. (Jan 16,22)

Modlitební týden křesťanského domova (10. – 17. února 2018)

Další ročník modlitebního týdne křesťanského domova, který je v podobném termínu jako Národní týden manželství, proběhne v týdnu od 10. do 17. února 2018. Téma s názvem „Manželství bez mýtů“ je současně i nadpisem sborníku přednášek, který sepsali odborníci zabývající se rodinnou problematikou (J. Bauer, R. Jonczy, M. Žůrek,…). Je distribuován na sbory v tištěné podobě, v elektronické verzi je ke stažení zde.

V naší modlitebně se ke společnému čtení přednášek sejdeme 11., 14. a 16. 2. v 17:30.

Níže jsou dostupná videa vytvořena k tomuto týdnu…

Celý příspěvek

Představení webové stránky WePrayFor

Před několika dny byla představena mezinárodní a vícejazyčná modlitební platforma www.weprayfor.net. Tato webová stránka WePrayFor je službou, která je zaměřena na společné modlitby a modlitební řetězce. Může sloužit jak k podpoře nemocných, tak k modlitbám za určitou sborovou akci či jiné příležitosti, kde má být do modlitebního úsilí zapojeno větší množství lidí.

Celý příspěvek

Deset dnů modliteb 2018

Jednou z již tradičních akcí začátku roku se stal projekt „10 dnů modliteb“, kterého se účastní věřící církve adventistů po celém světě. Tématem roku 2018 je „Náš Velekněz“. Během těchto dnů modliteb můžeme objevovat některá duchovní naučení znázorněné kněžským oblečením. Setkání mohou být pro nás nejen výzvou k obohacení z Božího slova, ale také příležitostí k modlitebnímu ztišení a přímluvným prosbám za druhé.

„Doufáme, že tyto podněty pomohou, aby se Deset dnů modliteb stalo mocným zážitkem pro vaši modlitební skupinu či sborovou rodinu,“ si přejí administrátoři Česko-Slovenské unie.

Deset dnů modliteb je materiál, který nemusí být využit jen během doporučeného data (10. – 20. ledna 2018), ale můžete jej používat během celého roku. Text v elektronické podobě je volně ke stažení na webových stránkám ČS unie i Moravskoslezského sdružení.

Materiály k tématu najdete pod tímto odkazem.
Příručku pro vedoucí skupinek najdete pod tímto odkazem.

Modlitební týden (4. – 11. listopadu 2017)

Rádi bychom Vás všechny pozvali ke společnému prožití Modlitebního týdne 2017, který nese název „Kristus, naše spravedlnost“.

Téma jednotlivých dnů pojednávají o hlavních a důležitých bodech reformace a protestantismu, se zaměřením na Boží slovo. Letos slavíme 500 let Reformace a chceme si připomenout hlavní body, které platily tehdy a platí stále. Martin Luther byl Bohem vyvoleným a vedeným člověkem, který nechal zasvítit na krásu evangelia tak silně, že v jeho světě způsobil reformaci. A Boží slovo má stejnou sílu i dnes.

Rádi bychom se jako sbor společně sešli mimo soboty také v neděli, pondělí, středu a pátek vždy v 18 hodin v horní místnosti našeho sboru. Úterý a čtvrtek můžeme využít ke společným návštěvám, nebo k modlitbám v rodinném kruhu.

Modlitební týden se ukončí sobotní slavnostní pobožností 11. listopadu. Tato sobota je sobotou dobrovolného půstu a vděčnosti. Každý z nás svou vděčnost Pánu Bohu můžeme vyjádřit i přineseným darem (ze sbírky modlitebního týdne budou podpořeny evangelizační projekty ve světě).

Přednášky k modlitebnímu týdnu můžete najít i v elektronické formě.

Věříme, že tento týden povede k nabytí duchovních sil pro jednotlivce i sbor a bude impulzem v životě každého z nás.

Modlitební týden mládeže (18. – 25. března 2017)

Od soboty 18. 3. do soboty 25. 3. bude probíhat modlitební týden pro mládež. Mladí lidé si chtějí v tomto týdnu připomenout pětisté výročí okamžiku, kdy Martin Luther započal protestantskou reformaci přibitím svých 95 tezí na vrata kostela ve Wittenbergu. Budou se zaměřovat na základní otázky, které utvářely myšlení Martina Luthera, které poháněly protestantskou reformaci a které nakonec změnily celý svět.

Jsou také připraveny materiály k modlitebnímu týdnu, které mají název „Reformace, která změnila svět“ – jsou dostupné ke stažení zde.

Modlitební týden křesťanského domova (13. – 19. února 2017)

Ve dnech od 13. do 19. 2. 2017 bude probíhat Modlitební týden křesťanského domova. Radomír Jonczy pro tuto příležitost připravil materiály s názvem „Ježíšova rodina“ (ke stažení zde).

Ve stejném období se koná také Národní týden manželství, který má téma „Recept na dobré manželství“. Více po kliknutí na tento odkaz.

Týden křesťanského domova a Národní týden manželství chtějí obrátit pozornost společnosti k manželství a k odvaze vytvářet dlouhodobá partnerství odhodlaná zvládat těžkosti, obnovovat vzájemné soužití, podporovat jeden druhého, růst a zrát. Cílem těchto iniciativ je vyjádřit podporu instituci, jejíž existence je dnes vážně ohrožena. Chtějí v lidech znovu probudit naději, že dobré manželství je možné, připomenout, že stabilní láskyplné rodinné zázemí je nejlepším místem pro výchovu dětí.

Níže jsou dostupná videa vytvořena k tomuto týdnu…

Celý příspěvek