Archiv pro rubriku: Zamyšlení

Emílio Knechtle: Bůh je ten, kdo nás drží

Když jsem byl malý chlapec, často jsem se s otcem procházel, a to i v dešti. Měl jsem nepromokavý plášť a gumáky, a jen co se objevila nějaká kaluž, chtěl jsem ji přeskočit. Protože jsem měl nohy ještě krátké, vždy jsem skočil do kaluže. Tatínek mi povídal: „Drž se mě za ruku.“ Udělal jsem to. U další kaluže jsem zase skočil, ale protože jsem byl trochu těžký, znovu jsem se ocitl v kaluži. Tatínek mi potom poradil: „Teď se mě nedrž ty, ale já tě chytím za ruku.“ Pevně mě držel v zápěstí a od té doby jsem přeskočil každou kaluž. Já jsem se nepřidržel jeho, ale on držel mě.

Bůh je ten, kdo nás drží. My se přece nemůžeme držet jeho – na to jsme příliš slabí.

Každé ráno volám: „Pane, prosím tě, drž mě. Jsem příliš slabý.“ Dávám mu svou ruku a on mě drží. Tak se mi nemůže nic stát.

Převzato z kázání „Istota spasenia“ od Emílio Knechtla (do slovenštiny přeložil a namluvil Vladimír Kohút).

Emílio Knechtle: Nezahrávejte si s Boží milostí

V New Yorku byl odsouzený k smrti 26-ti letý vrah. Zarmoucená matka pospíchala k soudci, aby se přimluvila za svého syna, ale nic nepomohlo. Její poslední naděje se upřela na guvernéra. Přednesla mu svoji žádost a on ji řekl: „Milá paní, váš syn nelituje svého činu a možná o milost ani nestojí.“ – Matka prosila dál: „Věřím, že by milost přijal. Prosím vás, zkuste to ještě jednou a naposledy a běžte k němu!“ – Guvernér řekl: „Dobře. Kvůli vám za ním půjdu.“

Celý příspěvek

Emílio Knechtle: Bůh touží po naší lásce a čeká na nás

Z jednoho kraje pochází tato pověst:

Mladý muž přišel k Pánu Ježíši a zeptal se ho: „Pane, ve Starém zákoně je něco, čemu nerozumím.“ – A Pán mu řekl: „Co je to? Možná ti to vysvětlím.“ – „Proč říká král Šalamoun, když byl na vrcholu své slávy, když byl takový bohatý a měl všechno, co si přál, že je to marnost, prázdnota a bezvýznamnost? Proč něco takového říká? Proč nebyl šťastný, když toho tolik měl – zlatý palác, tisíc žen, koně, vojsko a všechno?“ – A Pán Ježíš říká: „Teď ti odpověď na tuhle otázku nedám, nepochopil bys ji. Jednoho dne se to však dozvíš. Pojď, následuj mě a jednou pochopíš, proč to Šalamoun řekl.“

Celý příspěvek

Emílio Knechtle: Ježíš za volantem

Představte si, že sedíte za volantem auta, uháníte 100 km rychlostí a najednou vás zastaví nějaký člověk. Vy mu otevřete zadní dveře a nabídnete mu, aby si sednul dozadu.
– Kroutí hlavou.
– „Jestli chcete, můžete si sednout ke mně dopředu.“
– On ale znova kroutí hlavou.
– „Proč jste mě teda zastavili?“
– „Protože chci sedět tam, kde sedíš ty – za volantem.“

Pan Ježíš nechce sedět vzadu. Nechce sedět ani vedle tebe jako tvůj partner. On chce, abychom kormidlo svého života svěřili jemu.

Převzato z přednášek „Obraz Božej lásky“ od Emílio Knechtla (do slovenštiny přeložil a namluvil Vladimír Kohút).