Archiv pro rubriku: Zamyšlení

Emílio Knechtle: Čím se denně připravuji na příchod mého Pána?

Osm způsobů přípravy na druhý příchod Ježíše Krista dle Emílio Knechtla.

Čím se denně připravuji na příchod mého Pána?

Především studiem Písma. Každé ráno začínám den s Písmem v ruce, dříve než dělám cokoliv jiného. A jak se má správně číst Písmo? Rozhodně ne najednou od první stránky až po poslední. Je potřeba si z ní vybrat jednu libovolnou knihu a číst celé tři měsíce pouze tuto knihu, dokud si při zavřených očích nevzpomeneš, na které stránce se nachází to které slovo. A až poté přejít na další knihu. Jde o dokonalé poznání obsahu jednotlivých knih.

Celý příspěvek

Emílio Knechtle: Dívej se na Pána Ježíše

Jeden bohatý princ hledal nevěstu. V převlečení procestoval zemí, našel tu pravou a za 6 měsíců byla svatba. Brzy však zjistil, že jeho manželka je nějaká smutná. Ptal se ji na důvod. – „Ach, já jsem taková zoufalá, protože se neumím chovat jako princezna. Neumím tak jíst a stolovat. Dokonce ani hovořit a oblékat se. Kdy se stanu princeznou?“ – Muž se na ní mile podíval a řekl: „To všechno vím i já. Ale vidím i to, že se stále na mě díváš, že mě stále v chování napodobuješ a proto přijde den, kdy se mi budeš ve všem podobat, a lidé si budou myslet, že ses narodila jako princezna. Moje milá, už před šesti měsíci, když jsme se vzali, si se stala princeznou.“

My se nestaneme dítkami Božími, my už jimi jsme! V den, kdy ses znovuzrodil, stal si se synem Božím anebo Boží dcerou. Pokud neustále hledíš do tváře Pána Ježíše, stále víc a víc se mu přibližuješ. Budeš mu podobný a lidé to poznají a budou se domnívat, že jsi byl celý život křesťanem.

Převzato z kázání „Istota spasenia“ od Emílio Knechtla (do slovenštiny přeložil a namluvil Vladimír Kohút).

Emílio Knechtle: Bůh je ten, kdo nás drží

Když jsem byl malý chlapec, často jsem se s otcem procházel, a to i v dešti. Měl jsem nepromokavý plášť a gumáky, a jen co se objevila nějaká kaluž, chtěl jsem ji přeskočit. Protože jsem měl nohy ještě krátké, vždy jsem skočil do kaluže. Tatínek mi povídal: „Drž se mě za ruku.“ Udělal jsem to. U další kaluže jsem zase skočil, ale protože jsem byl trochu těžký, znovu jsem se ocitl v kaluži. Tatínek mi potom poradil: „Teď se mě nedrž ty, ale já tě chytím za ruku.“ Pevně mě držel v zápěstí a od té doby jsem přeskočil každou kaluž. Já jsem se nepřidržel jeho, ale on držel mě.

Bůh je ten, kdo nás drží. My se přece nemůžeme držet jeho – na to jsme příliš slabí.

Každé ráno volám: „Pane, prosím tě, drž mě. Jsem příliš slabý.“ Dávám mu svou ruku a on mě drží. Tak se mi nemůže nic stát.

Převzato z kázání „Istota spasenia“ od Emílio Knechtla (do slovenštiny přeložil a namluvil Vladimír Kohút).

Emílio Knechtle: Nezahrávejte si s Boží milostí

V New Yorku byl odsouzený k smrti 26-ti letý vrah. Zarmoucená matka pospíchala k soudci, aby se přimluvila za svého syna, ale nic nepomohlo. Její poslední naděje se upřela na guvernéra. Přednesla mu svoji žádost a on ji řekl: „Milá paní, váš syn nelituje svého činu a možná o milost ani nestojí.“ – Matka prosila dál: „Věřím, že by milost přijal. Prosím vás, zkuste to ještě jednou a naposledy a běžte k němu!“ – Guvernér řekl: „Dobře. Kvůli vám za ním půjdu.“

Celý příspěvek

Emílio Knechtle: Bůh touží po naší lásce a čeká na nás

Z jednoho kraje pochází tato pověst:

Mladý muž přišel k Pánu Ježíši a zeptal se ho: „Pane, ve Starém zákoně je něco, čemu nerozumím.“ – A Pán mu řekl: „Co je to? Možná ti to vysvětlím.“ – „Proč říká král Šalamoun, když byl na vrcholu své slávy, když byl takový bohatý a měl všechno, co si přál, že je to marnost, prázdnota a bezvýznamnost? Proč něco takového říká? Proč nebyl šťastný, když toho tolik měl – zlatý palác, tisíc žen, koně, vojsko a všechno?“ – A Pán Ježíš říká: „Teď ti odpověď na tuhle otázku nedám, nepochopil bys ji. Jednoho dne se to však dozvíš. Pojď, následuj mě a jednou pochopíš, proč to Šalamoun řekl.“

Celý příspěvek

Emílio Knechtle: Ježíš za volantem

Představte si, že sedíte za volantem auta, uháníte 100 km rychlostí a najednou vás zastaví nějaký člověk. Vy mu otevřete zadní dveře a nabídnete mu, aby si sednul dozadu.
– Kroutí hlavou.
– „Jestli chcete, můžete si sednout ke mně dopředu.“
– On ale znova kroutí hlavou.
– „Proč jste mě teda zastavili?“
– „Protože chci sedět tam, kde sedíš ty – za volantem.“

Pan Ježíš nechce sedět vzadu. Nechce sedět ani vedle tebe jako tvůj partner. On chce, abychom kormidlo svého života svěřili jemu.

Převzato z přednášek „Obraz Božej lásky“ od Emílio Knechtla (do slovenštiny přeložil a namluvil Vladimír Kohút).