Archiv pro rubriku: Zamyšlení

Devět zastavení na cestě s Pánem Bohem

mss_devet_zastaveni

Členové Výboru evangelizace Moravskoslezského sdružení připravili devět „video-zastavení“, kterými se chtějí podělit o několik témat, která provázejí naši cestu s Pánem Bohem a oživují náš vztah k Němu i touhu Mu sloužit. Ať Vás tato krátká videa povzbudí k novému odevzdání se Pánu Bohu, posílí Vaše vzájemné vztahy a motivují k přijetí Božího zmocnění, které Pán Bůh nabízí každému z nás.

Celý příspěvek

Příběh k zamyšlení: Náklady za naši záchranu už jsou zaplaceny

Záchranáři na jednom místě v Kalifornii zažili krušné chvíle, když se snažili vytáhnout zraněného muže z prudkého srázu na příjezdovou cestu. Samotný zásah záchranářů byl nebezpečný a riskantní, avšak zraněný muž situaci ještě více ztěžoval a všechny ohrožoval. Když se záchranný vrtulník vznášel nad vážně zraněným mužem a byl připraven ho vyzvednout, muž začal hystericky křičet a kopat kolem sebe. Bál se totiž, že záchrannou akci bude muset zaplatit. Teprve poté, co se ho posádce podařilo přesvědčit, že záchrana ho nic stát nebude, nechal se muž vyzvednout.

Dar věčného života byl vyvážen nejvyšší možnou cenou, kterou si dokážeme představit. Za naši záchranu zaplatil Ježíš svým životem. Možná se do určité míry podobáme onomu zraněnému muži a bojíme se záchrany, protože víme, že ji nejsme schopni zaplatit. To je však dobrá zpráva! Ježíš zemřel za naše hříchy proto, abychom kvůli nim nemuseli umírat my (2K 5,21). Ježíš zemřel na kříži namísto nás, abychom my mohli být osvobozeni. Nemusíme platit náklady za naši záchranu, protože ty byly plně zaplaceny na Golgotě. Když Ježíše přijmeme jako svého osobního Spasitele, můžeme mít plnou jistotu, že kdyby Ježíš přišel právě teď, byli bychom připraveni se s ním setkat.

Převzato z modlitebních přednášek 2015.

Příběh k zamyšlení: On slíbil, že pro nás přijde

Bylo to jedno z nejničivějších zemětřesení, které kdy v Arménii udeřilo. Dne 7. prosince 1988 dopoledne Arménii kolem města Spitak zasáhla série otřesů dosahujících síly 6,8 stupňů Richterovy škály. Zdevastovalo města, srovnalo se zemí domy a připravilo o život více než 30 000 lidí. Příběh neznámého otce, který v troskách školy hledal svého syna, od té doby inspiroval tisíce lidí. Okamžitě po prvních otřesech spěchal otec ke škole, kterou otřesy zanechaly v ruinách. Slib, který krátce předtím dal svému synovi, jej vedl k tomu, že holýma rukama začal odhrabávat trosky budovy. Když se jednou jeho syn něčeho bál, otec mu řekl: „Ať se stane cokoliv, budu tady vždycky pro tebe.“ Otec se pokusil určit přibližnou polohu třídy svého syna a začal odklízet trosky a kusy betonu. Když přišli další lidé a viděli naprostou spoušť, snažili se jej odvést pryč. On se však nenechal odradit. Dal svému synovi slib. Záchranáři a hasiči se mu snažili jeho počínání rozmluvit, protože kvůli úniku plynu a ohňům hrozilo nebezpečí výbuchu. Zpočátku mu říkali: „My vašeho syna najdeme.“ Později přiznali: „Už není žádná šance, že by váš syn přežil.“ Otec však pokračoval v kopání. Občas se mu podařilo odstranit velký kámen. Nakonec – po 38 hodinách – uslyšel hlas svého syna: „Tati, jsi to ty? Já jsem věděl, že přijdeš. Říkal jsem dalším dětem, že se nemusejí bát, protože jsi mi slíbil, že pro mne přijdeš.“ Tento muž zachránil kromě svého syna dalších 13 dětí, protože splnil slib, který svému synovi dal.

Čekáme už dlouhou dobu od okamžiku, kdy se andělé zeptali učedníků: „Muži z Galileje, co tu stojíte a hledíte k nebi? Tento Ježíš, který byl od vás vzat do nebe, znovu přijde právě tak, jak jste ho viděli odcházet“ (Sk 1,11) a v onen velký Den, který zastíní všechny předchozí dny, nás obejme náš Zachránce a my mu řekneme: „Ježíši, my jsme věděli, že pro nás přijdeš, protože jsi nám to slíbil.“

Převzato z modlitebních přednášek 2015.

Emílio Knechtle: Čím se denně připravuji na příchod mého Pána?

Osm způsobů přípravy na druhý příchod Ježíše Krista dle Emílio Knechtla.

Čím se denně připravuji na příchod mého Pána?

Především studiem Písma. Každé ráno začínám den s Písmem v ruce, dříve než dělám cokoliv jiného. A jak se má správně číst Písmo? Rozhodně ne najednou od první stránky až po poslední. Je potřeba si z ní vybrat jednu libovolnou knihu a číst celé tři měsíce pouze tuto knihu, dokud si při zavřených očích nevzpomeneš, na které stránce se nachází to které slovo. A až poté přejít na další knihu. Jde o dokonalé poznání obsahu jednotlivých knih.

Celý příspěvek

Emílio Knechtle: Dívej se na Pána Ježíše

Jeden bohatý princ hledal nevěstu. V převlečení procestoval zemí, našel tu pravou a za 6 měsíců byla svatba. Brzy však zjistil, že jeho manželka je nějaká smutná. Ptal se ji na důvod. – „Ach, já jsem taková zoufalá, protože se neumím chovat jako princezna. Neumím tak jíst a stolovat. Dokonce ani hovořit a oblékat se. Kdy se stanu princeznou?“ – Muž se na ní mile podíval a řekl: „To všechno vím i já. Ale vidím i to, že se stále na mě díváš, že mě stále v chování napodobuješ a proto přijde den, kdy se mi budeš ve všem podobat, a lidé si budou myslet, že ses narodila jako princezna. Moje milá, už před šesti měsíci, když jsme se vzali, si se stala princeznou.“

My se nestaneme dítkami Božími, my už jimi jsme! V den, kdy ses znovuzrodil, stal si se synem Božím anebo Boží dcerou. Pokud neustále hledíš do tváře Pána Ježíše, stále víc a víc se mu přibližuješ. Budeš mu podobný a lidé to poznají a budou se domnívat, že jsi byl celý život křesťanem.

Převzato z kázání „Istota spasenia“ od Emílio Knechtla (do slovenštiny přeložil a namluvil Vladimír Kohút).

Emílio Knechtle: Bůh je ten, kdo nás drží

Když jsem byl malý chlapec, často jsem se s otcem procházel, a to i v dešti. Měl jsem nepromokavý plášť a gumáky, a jen co se objevila nějaká kaluž, chtěl jsem ji přeskočit. Protože jsem měl nohy ještě krátké, vždy jsem skočil do kaluže. Tatínek mi povídal: „Drž se mě za ruku.“ Udělal jsem to. U další kaluže jsem zase skočil, ale protože jsem byl trochu těžký, znovu jsem se ocitl v kaluži. Tatínek mi potom poradil: „Teď se mě nedrž ty, ale já tě chytím za ruku.“ Pevně mě držel v zápěstí a od té doby jsem přeskočil každou kaluž. Já jsem se nepřidržel jeho, ale on držel mě.

Bůh je ten, kdo nás drží. My se přece nemůžeme držet jeho – na to jsme příliš slabí.

Každé ráno volám: „Pane, prosím tě, drž mě. Jsem příliš slabý.“ Dávám mu svou ruku a on mě drží. Tak se mi nemůže nic stát.

Převzato z kázání „Istota spasenia“ od Emílio Knechtla (do slovenštiny přeložil a namluvil Vladimír Kohút).

Emílio Knechtle: Nezahrávejte si s Boží milostí

V New Yorku byl odsouzený k smrti 26-ti letý vrah. Zarmoucená matka pospíchala k soudci, aby se přimluvila za svého syna, ale nic nepomohlo. Její poslední naděje se upřela na guvernéra. Přednesla mu svoji žádost a on ji řekl: „Milá paní, váš syn nelituje svého činu a možná o milost ani nestojí.“ – Matka prosila dál: „Věřím, že by milost přijal. Prosím vás, zkuste to ještě jednou a naposledy a běžte k němu!“ – Guvernér řekl: „Dobře. Kvůli vám za ním půjdu.“

Celý příspěvek

Emílio Knechtle: Bůh touží po naší lásce a čeká na nás

Z jednoho kraje pochází tato pověst:

Mladý muž přišel k Pánu Ježíši a zeptal se ho: „Pane, ve Starém zákoně je něco, čemu nerozumím.“ – A Pán mu řekl: „Co je to? Možná ti to vysvětlím.“ – „Proč říká král Šalamoun, když byl na vrcholu své slávy, když byl takový bohatý a měl všechno, co si přál, že je to marnost, prázdnota a bezvýznamnost? Proč něco takového říká? Proč nebyl šťastný, když toho tolik měl – zlatý palác, tisíc žen, koně, vojsko a všechno?“ – A Pán Ježíš říká: „Teď ti odpověď na tuhle otázku nedám, nepochopil bys ji. Jednoho dne se to však dozvíš. Pojď, následuj mě a jednou pochopíš, proč to Šalamoun řekl.“

Celý příspěvek