Archiv pro rubriku: Ze života sboru

9. prosince 2017 zemřel bratr Ivan Jurek

S hlubokým zármutkem oznamujeme zprávu o dočasném odpočinku našeho milovaného bratra, švagra, strýce, kamaráda a spolubratra v Kristu Ježíši – Ivana Jurka. Bratr zemřel v sobotu 9. prosince 2017 ve věku 73 let.

A setře jim každou slzu s očí. A smrti již nebude,
ani žalu ani nářku ani bolesti už nebude –
– neboť co bylo, pominulo.
(Zjevení 21,4)

Benjamín Lacko

V pondělí 27. listopadu 2017 se Martě a Pavlovi Lackovým narodil syn Benjamín (3850g, 50cm). Přejeme rodičům i malému Benymu Boží ochranu a požehnání.

Činovníci sboru zvolení na období let 2017 až 2019

V sobotu 24. června 2017 se v našem sboře konaly sborové volby. Br. Kašlík poděkoval za službu stávajícímu výboru i dalším činovníkům sboru a s modlitbou pověřil vedením sboru nový výbor.

Níže jsou uvedeni všichni činovníci sboru, zvolení na dvouleté období od poloviny roku 2017 do poloviny roku 2019.

Výbor sboru:

Služebnost
Jméno
Starší sboru Sieja Zdeněk
Vedoucí sboru Koloničný Jaroslav
Vedoucí sboru Lacko Pavol
Tajemník sboru Hellebrandová Zdeňka
Zástupce pokladníka Šustková Jarmila
Vedoucí sobotní školy Dubický Radek
Vedoucí diakonie Jurečková Marcela
Vedoucí misie Pavlát Čestmír
Zástupce vedoucí křesťanského domova Sieja Petr
Vedoucí mládeže Pletková Jitka

Ostatní navolení činovníci:

Služebnost
Jméno
Pokladník Lacko Marta
Zástupci vedoucího sobotní školy Chromíková Lenka,
Sieja Martin
Zástupci vedoucího diakonie Pletka Aleš,
Krlínová Jarmila
Zástupce vedoucího misie Radek Tomáš
Vedoucí křesťanského domova Kašlík Hedwiga
Zástupce vedoucí křesťanského domova Siejovi Klára a Petr,
Riemerovi Stáňa a Michael
Zástupci vedoucí mládeže Lipus Ondřej,
Sieja Vojta
Vedoucí dětské sobotní školy Verešová Daniela
Zástupci vedoucí dětské sobotní školy Pletková Šárka,
Riemerová Stáňa
Vedoucí oddělení Pathfinder Rusnok Rostislav
Zástupce vedoucího oddělení Pathfinder Dubická Katka,
Sieja Vojta,
Lipus Marek
Vedoucí oddělení seniorů Hellebrand Zdeněk
Zástupce vedoucího oddělení seniorů Doležalová Lenka
Vedoucí oddělení zdraví Koloničná Adéla
Vedoucí ADRY Koloničný Michael
Dirigent sborového zpěvu Siejová Jana
Zástupci dirigenta sborového zpěvu Kašlík Hedwiga,
Riemerová Stáňa
Vedoucí hudby Riemerová Stáňa
Vedoucí traktátu Mazurek František
Vedoucí techniky Lipus Ondřej
Vedoucí modlitebních skupinek Riemer Michael
Sborový web Tkačík Radim
Správce budovy Prudel Oldřich

Modlitební týden mládeže (18. – 25. března 2017)

Od soboty 18. 3. do soboty 25. 3. bude probíhat modlitební týden pro mládež. Mladí lidé si chtějí v tomto týdnu připomenout pětisté výročí okamžiku, kdy Martin Luther započal protestantskou reformaci přibitím svých 95 tezí na vrata kostela ve Wittenbergu. Budou se zaměřovat na základní otázky, které utvářely myšlení Martina Luthera, které poháněly protestantskou reformaci a které nakonec změnily celý svět.

Jsou také připraveny materiály k modlitebnímu týdnu, které mají název „Reformace, která změnila svět“ – jsou dostupné ke stažení zde.

Modlitební týden křesťanského domova (13. – 19. února 2017)

Ve dnech od 13. do 19. 2. 2017 bude probíhat Modlitební týden křesťanského domova. Radomír Jonczy pro tuto příležitost připravil materiály s názvem „Ježíšova rodina“ (ke stažení zde).

Ve stejném období se koná také Národní týden manželství, který má téma „Recept na dobré manželství“. Více po kliknutí na tento odkaz.

Týden křesťanského domova a Národní týden manželství chtějí obrátit pozornost společnosti k manželství a k odvaze vytvářet dlouhodobá partnerství odhodlaná zvládat těžkosti, obnovovat vzájemné soužití, podporovat jeden druhého, růst a zrát. Cílem těchto iniciativ je vyjádřit podporu instituci, jejíž existence je dnes vážně ohrožena. Chtějí v lidech znovu probudit naději, že dobré manželství je možné, připomenout, že stabilní láskyplné rodinné zázemí je nejlepším místem pro výchovu dětí.

Níže jsou dostupná videa vytvořena k tomuto týdnu…

Celý příspěvek