Archiv pro rubriku: Pozvánky

Pozvánka na křest Marka Lipuse a Vojty Sieji (16. 3. 2018 v 17:00)


Srdečně Vás zveme, abyste společně s námi prožili NÁŠ KŘEST
Marek Lipus
&
Vojta Sieja

Pátek 16. 3. 2018 v 17:00, Sbor CASD Ostrava-Radvanice, Ráčkova 4, 71600
A poté přejezd na přehradu Polášek u Vrbic na hlavní parkoviště přibližně na 18:15


Požehnaný je muž, který spoléhá na Hospodina a jehož nadějí je Hospodin.
Jeremiáš 17,7

Síla modlitby – modlitební setkávání každou středu v 17:00 (první setkání 17. ledna 2018)

Modlitba je pro náš duchovní růst rozhodující. Je to také nejúčinnější prostředek, kterým můžeme druhé získat pro Krista. O úzkém vztahu mezi modlitbou a duchovním růstem Ellen Whiteová napsala:
„Modlitba je dýcháním duše. V ní tkví tajemství duchovní síly. Není možné ji nahradit žádným darem milosti, a přitom si uchovat duchovní zdraví. Modlitba přivádí srdce do bezprostředního kontaktu s pramenem života a posiluje touhu a sílu náboženské zkušenosti.“ (Gospel Workes, s. 254)
Ellen Whiteová také poznala, jak je při vedení druhých ke Kristu modlitba důležitá:
„Pomocí mnoha modliteb musíte bojovat o lidské duše, protože je to jediný způsob, jak se dotknout jejich srdcí. Není to vaše úsilí, ale působení Krista, který je na vaší straně a který se dotýká lidského srdce.“ (Evangelisation, s. 317)
Jakmile s modlitbou spolupracuješ s Bohem na záchraně lidí pro Krista, Bůh tvé úsilí požehná. Když se budeš modlit za lidi na svém modlitebním seznamu a budeš o ně s láskou usilovat, použije tě Bůh jako svůj nástroj k záchraně druhých a potáhne tě blíž k sobě.
Úryvek z knihy 40 dnů zamyšlení a modliteb k přípravě na Ježíšův druhý příchod od Dennise Smitha.

Chtěla bych vás pozvat na modlitební setkávání, které se bude konat vždy
ve středu v 17.00 hodin v naší modlitebně CASD, na Ráčkově ul. č. 4.
První setkání bude 17. ledna 2018.

Těším se na společenství s vámi.
Marcela Jurečková

Pozvánka ve formátu PDF.

Co připravuje Klub zdraví v Havířově v novém roce 2018

Klub zdraví v Havířově (nejbližší klub zdraví k našemu sboru) připravil program na první pololetí roku 2018. A zve Vás na první přednášku v novém roce (3. ledna 2018) s názvem „Koho dnes nebolí záda?“ s fyzioterapeutkou Bc. Ethel Tomanovou.
Další zajímavá přednáška bude o dva týdny později (17. 1. 2018 v 17:00) s tématem „Co víme o vzniku světa?„.
Na témata dalších přednášek se můžete podívat níže.

    

Další informace můžete najít na webových stránkách Klubu zdraví v Havířově: www.klubzdravihavirov.cz.