Společná konferenční sobota v Brně

Uskuteční se celocírkevní společná bohoslužba u příležitosti konferencí
unie a sdružení. Společné motto bude „Žijeme nadějí“.