Ježonky a shromáždění s tajemníkem GK v Polsku (5. 8. 2017)

V sobotu 5. srpna 2017 máte možnost si vybrat z několika společných setkání v našem nedalekém okolí.

 • Můžete navštívit naší modlitebnu, kde tento rok bude probíhat pobožnost.
 • Na Ježonkách bude tradiční setkání s Vojkovickou dechovkou. Dopolední pobožnost začíná v 9:30, odpolední ve 14:30 a slovem bude sloužit Werner Renz, nyní pracující pro německý „Hoper Channel TV“.
  Více informací k této akci naleznete na stránkách Vojkovické dechovky.
 • V Polsku ve městě Skoczów (cca 30 minut od hranic) se koná rozšířená bohoslužba sborů Jižního sdružení Církve adventistů sedmého dne v Polsku a Moravskoslezského sdružení v České republice i Slovenského sdružení na Slovensku, na které bude hlavním řečníkem tajemník Generální konference, pastor G. T. Ng. Hlavním tématem shromáždění bude „Oživení a reformace.“
  Překlad do českého jazyka bude zajištěn.

  Adresa setkání: Modlitebna CASD Skoczów, ul. Osiedlowa 26

  Program shromáždění 5. srpna ve Skoczówie:

  09:30 – 12:30 hod. Dopolední bohoslužba
  – Úkol sobotní školy
  – Misijní povzbuzení – pastor G.T. Ng
  – Kázání – pastor G.T. Ng
  12:30 – 14:00 hod. Přestávka na oběd
  – Pro všechny bude připravena polévka
  14:00 – 16:30 hod. Odpolední program
  – Hudební program
  – Promluva – pastor G.T.Ng
  – Promluva – pastor Jarosław Dzięgielewski
  – Pozdravy bratří z ČR / SR
  – Zakončení

  Informace jsou přeložené z internetové stránky, která obsahuje i mapu s parkovacími místy:
  http://skoczow.maranatha.pl/wizyta-sekretarza-generalnej-konferencji-pastora-g-t-ng-w-skoczowie-5-sierpnia-2017/

 • Činovníci sboru zvolení na období let 2017 až 2019

  V sobotu 24. června 2017 se v našem sboře konaly sborové volby. Br. Kašlík poděkoval za službu stávajícímu výboru i dalším činovníkům sboru a s modlitbou pověřil vedením sboru nový výbor.

  Níže jsou uvedeni všichni činovníci sboru, zvolení na dvouleté období od poloviny roku 2017 do poloviny roku 2019.

  Výbor sboru:

  Služebnost
  Jméno
  Starší sboru Sieja Zdeněk
  Vedoucí sboru Koloničný Jaroslav
  Vedoucí sboru Lacko Pavol
  Tajemník sboru Hellebrandová Zdeňka
  Zástupce pokladníka Šustková Jarmila
  Vedoucí sobotní školy Dubický Radek
  Vedoucí diakonie Jurečková Marcela
  Vedoucí misie Pavlát Čestmír
  Zástupce vedoucí křesťanského domova Sieja Petr
  Vedoucí mládeže Pletková Jitka

  Ostatní navolení činovníci:

  Služebnost
  Jméno
  Pokladník Lacko Marta
  Zástupci vedoucího sobotní školy Chromíková Lenka,
  Sieja Martin
  Zástupci vedoucího diakonie Pletka Aleš,
  Krlínová Jarmila
  Zástupce vedoucího misie Radek Tomáš
  Vedoucí křesťanského domova Kašlík Hedwiga
  Zástupce vedoucí křesťanského domova Siejovi Klára a Petr,
  Riemerovi Stáňa a Michael
  Zástupci vedoucí mládeže Lipus Ondřej,
  Sieja Vojta
  Vedoucí dětské sobotní školy Verešová Daniela
  Zástupci vedoucí dětské sobotní školy Pletková Šárka,
  Riemerová Stáňa
  Vedoucí oddělení Pathfinder Rusnok Rostislav
  Zástupce vedoucího oddělení Pathfinder Dubická Katka,
  Sieja Vojta,
  Lipus Marek
  Vedoucí oddělení seniorů Hellebrand Zdeněk
  Zástupce vedoucího oddělení seniorů Doležalová Lenka
  Vedoucí oddělení zdraví Koloničná Adéla
  Vedoucí ADRY Koloničný Michael
  Dirigent sborového zpěvu Siejová Jana
  Zástupci dirigenta sborového zpěvu Kašlík Hedwiga,
  Riemerová Stáňa
  Vedoucí hudby Riemerová Stáňa
  Vedoucí traktátu Mazurek František
  Vedoucí techniky Lipus Ondřej
  Vedoucí modlitebních skupinek Riemer Michael
  Sborový web Tkačík Radim
  Správce budovy Prudel Oldřich