Modlitební týden (4. – 11. listopadu 2017)

Rádi bychom Vás všechny pozvali ke společnému prožití Modlitebního týdne 2017, který nese název „Kristus, naše spravedlnost“.

Téma jednotlivých dnů pojednávají o hlavních a důležitých bodech reformace a protestantismu, se zaměřením na Boží slovo. Letos slavíme 500 let Reformace a chceme si připomenout hlavní body, které platily tehdy a platí stále. Martin Luther byl Bohem vyvoleným a vedeným člověkem, který nechal zasvítit na krásu evangelia tak silně, že v jeho světě způsobil reformaci. A Boží slovo má stejnou sílu i dnes.

Rádi bychom se jako sbor společně sešli mimo soboty také v neděli, pondělí, středu a pátek vždy v 18 hodin v horní místnosti našeho sboru. Úterý a čtvrtek můžeme využít ke společným návštěvám, nebo k modlitbám v rodinném kruhu.

Modlitební týden se ukončí sobotní slavnostní pobožností 11. listopadu. Tato sobota je sobotou dobrovolného půstu a vděčnosti. Každý z nás svou vděčnost Pánu Bohu můžeme vyjádřit i přineseným darem (ze sbírky modlitebního týdne budou podpořeny evangelizační projekty ve světě).

Přednášky k modlitebnímu týdnu můžete najít i v elektronické formě.

Věříme, že tento týden povede k nabytí duchovních sil pro jednotlivce i sbor a bude impulzem v životě každého z nás.

Sobotní škola – materiály pro studium Bible k 4. čtvrtletí 2017

sobotni_skola_plakatV posledním čtvrtletí roku 2017 budeme v rámci „Sobotní školy“ studovat list Římanům.

Ke společnému studiu a diskuzi jste všichni zváni do naší modlitebny v každou sobotu od 9:30.

Materiály pro studium, tentokrát s názvem „Spaseni jedině vírou“, najdete na této stránce:
http://sobotniskola.casd.cz/category/lekce-pro-studenty-pdf/

Každý týden se také připravují videa k jednotlivým lekcím, které můžete najít zde:
http://sobotniskola.casd.cz/category/video-zamysleni/

Hostem televizního pořadu HopeTV „Bible pro dnešek“ bude pro toto čtvrtletí teolog Roman Mach.

Video pro první lekci, kde jsou hledány odpovědi na různé otázky týkající se postavy apoštola Pavla a jeho cesty do Říma, můžete najít níže:

Pozvánka na přednášky „Co rozhoduje o kvalitě života?“ (od 13. října 2017 v 18:00)

Srdečně vás zveme na cyklus čtyř přednášek „Co rozhoduje o kvalitě života?“. Přednášet bude Prof. RNDr. Vladimír Král, Ph.D. DSc, přední evropský vědec v oboru supramolekulární chemie a genetiky, nanotechnolog.

Přednášky se budou konat v našem sborovém domě Církve adventistů sedmého dne na ulici Ráčkova 4 v Ostravě – Radvanicích od 18:00 v tyto čtyři večery:

  • 13. října – „Jak myslet pozitivně v negativním světě?“
  • 14. října – „Najdeme Boha v současných největších vědeckých objevech?“
  • 20. října – „Jak zastavit stárnutí?“
  • 21. října – „Za co mohu já a za co mohou geny?“
  • Celý příspěvek