Představení webové stránky WePrayFor

Před několika dny byla představena mezinárodní a vícejazyčná modlitební platforma www.weprayfor.net. Tato webová stránka WePrayFor je službou, která je zaměřena na společné modlitby a modlitební řetězce. Může sloužit jak k podpoře nemocných, tak k modlitbám za určitou sborovou akci či jiné příležitosti, kde má být do modlitebního úsilí zapojeno větší množství lidí.

Celý příspěvek

Síla modlitby – modlitební setkávání každou středu v 17:00 (první setkání 17. ledna 2018)

Modlitba je pro náš duchovní růst rozhodující. Je to také nejúčinnější prostředek, kterým můžeme druhé získat pro Krista. O úzkém vztahu mezi modlitbou a duchovním růstem Ellen Whiteová napsala:
„Modlitba je dýcháním duše. V ní tkví tajemství duchovní síly. Není možné ji nahradit žádným darem milosti, a přitom si uchovat duchovní zdraví. Modlitba přivádí srdce do bezprostředního kontaktu s pramenem života a posiluje touhu a sílu náboženské zkušenosti.“ (Gospel Workes, s. 254)
Ellen Whiteová také poznala, jak je při vedení druhých ke Kristu modlitba důležitá:
„Pomocí mnoha modliteb musíte bojovat o lidské duše, protože je to jediný způsob, jak se dotknout jejich srdcí. Není to vaše úsilí, ale působení Krista, který je na vaší straně a který se dotýká lidského srdce.“ (Evangelisation, s. 317)
Jakmile s modlitbou spolupracuješ s Bohem na záchraně lidí pro Krista, Bůh tvé úsilí požehná. Když se budeš modlit za lidi na svém modlitebním seznamu a budeš o ně s láskou usilovat, použije tě Bůh jako svůj nástroj k záchraně druhých a potáhne tě blíž k sobě.
Úryvek z knihy 40 dnů zamyšlení a modliteb k přípravě na Ježíšův druhý příchod od Dennise Smitha.

Chtěla bych vás pozvat na modlitební setkávání, které se bude konat vždy
ve středu v 17.00 hodin v naší modlitebně CASD, na Ráčkově ul. č. 4.
První setkání bude 17. ledna 2018.

Těším se na společenství s vámi.
Marcela Jurečková

Pozvánka ve formátu PDF.

Deset dnů modliteb 2018

Jednou z již tradičních akcí začátku roku se stal projekt „10 dnů modliteb“, kterého se účastní věřící církve adventistů po celém světě. Tématem roku 2018 je „Náš Velekněz“. Během těchto dnů modliteb můžeme objevovat některá duchovní naučení znázorněné kněžským oblečením. Setkání mohou být pro nás nejen výzvou k obohacení z Božího slova, ale také příležitostí k modlitebnímu ztišení a přímluvným prosbám za druhé.

„Doufáme, že tyto podněty pomohou, aby se Deset dnů modliteb stalo mocným zážitkem pro vaši modlitební skupinu či sborovou rodinu,“ si přejí administrátoři Česko-Slovenské unie.

Deset dnů modliteb je materiál, který nemusí být využit jen během doporučeného data (10. – 20. ledna 2018), ale můžete jej používat během celého roku. Text v elektronické podobě je volně ke stažení na webových stránkám ČS unie i Moravskoslezského sdružení.

Materiály k tématu najdete pod tímto odkazem.
Příručku pro vedoucí skupinek najdete pod tímto odkazem.

Pozvánka na Novoroční večírek (3. února 2018 v 17:00)

Dne 3. února 2018 se bude konat novoroční večírek našeho sboru.

Jste srdečně zváni do kulturního domu v Ostravě – Michálkovicích ke společnému vzpomínání na 80. až 90. léta minulého století. Jak čas rychle běží a co vše se k dnešnímu dni změnilo si připomeneme promítáním fotografií, hudbou, scénkami, vyprávěním, zpěvem, vlastně vším, co si společně připravíme.
Prosím o příspěvky do programu (do polovičky ledna) a také o potvrzení své účasti zapsáním do seznamu, který je vyvěšen na nástěnce sboru. Staré fotografie z let 78 až 88 prosím posílejte Vladíkovi Jurečkovi.
Věřím, že společným úsilím vytvoříme zábavný večer. Předem všem děkuji.

Pavlát Čestmír


Co připravuje Klub zdraví v Havířově v novém roce 2018

Klub zdraví v Havířově (nejbližší klub zdraví k našemu sboru) připravil program na první pololetí roku 2018. A zve Vás na první přednášku v novém roce (3. ledna 2018) s názvem „Koho dnes nebolí záda?“ s fyzioterapeutkou Bc. Ethel Tomanovou.
Další zajímavá přednáška bude o dva týdny později (17. 1. 2018 v 17:00) s tématem „Co víme o vzniku světa?„.
Na témata dalších přednášek se můžete podívat níže.

    

Další informace můžete najít na webových stránkách Klubu zdraví v Havířově: www.klubzdravihavirov.cz.

Báseň – Novoroční přání


Novoroční přání

Uběhl nám další rok…
V běhu let je to jen krok
na té cestě životní.
Ježíš s námi po ní šel,
mnohou prosbu vyslyšel,
když přišla bolest – byl s námi v ní…

To nám přeji i do dalších let…
Ač mnohé může zabolet,
ať Bůh nás vždycky chrání,
ať radost do srdce nám dá,
ať našim milým požehná,
skryje nás ve své dlani…

V. G.

9. prosince 2017 zemřel bratr Ivan Jurek

S hlubokým zármutkem oznamujeme zprávu o dočasném odpočinku našeho milovaného bratra, švagra, strýce, kamaráda a spolubratra v Kristu Ježíši – Ivana Jurka. Bratr zemřel v sobotu 9. prosince 2017 ve věku 73 let.

A setře jim každou slzu s očí. A smrti již nebude,
ani žalu ani nářku ani bolesti už nebude –
– neboť co bylo, pominulo.
(Zjevení 21,4)